27.03.2019

Henkilöliikennelupa vaaditaan kaikilta linja-autoyrittäjiltä

linja-auto maantiellä kuljettaja ajaa bussia

Linja-autoyrityksen perustaminen on luvanvaraista, jota säätelee Suomen laki. Käytännössä liikennöitsijä tarvitsee henkilöliikenneluvan, jonka myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Liikennelupien myöntäminen siirtyi ELY-keskuksilta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille 1.7.2018. Nykyisellä henkilöliikenneluvalla tarkoitetaan joukkoliikenteen yhteisölupaa ja nykyisin uudelle bussiyritykselle myönnetään joukkoliikenteenteen yhteisölupa. Vanhat liikenneluvat, eli joukkoliikenneluvat, jotka on myönnetty ennen 1.7.2018, uusitaan myös joukkoliikenteen yhteisöluvaksi. Uudet ja uusittavat luvat ovat voimassa 10 vuotta.

Huomioitavaa on, että ennen 1.7.2018 ELY-keskus myönsi joukkoliikenteen yhteisölupia, mutta nämä luvat eivät ole sama asia, kuin Traficomin myöntävä joukkoliikenteen yhteisölupa, eikä myöskään lain mukainen henkilöliikennelupa. Tälläisellä luvalla ei saa harjoittaa linja-autoliikennettä Suomessa, vaan sillä saa harjoittaa ainoastaan kansainvälistä liikennettä yhteisön alueella ja Norjassa luvan voimassaoloaikana.

Mikäli liikennöitsijä harjoittaa myös kansainvälistä liikennettä, tarvitaan henkilöliikenneluvan lisäksi henkilöliikenteen kansainvälinen kuljetuslupa. Tämä lupa vaihtelee sen mukaan, harjoittaako liikennöitsijä satunnaista vai säännöllistä kansainvälistä liikennettä.

Mistä lupa haetaan, kauan siinä kestää ja paljon se maksaa?

Henkilöliikennelupa haetaan Traficomilta ja nopein tapa on hakea sitä sähköisesti. 1.7.2018 alkaen uudet sekä uusittavat liikenneluvat myönnetään 10-vuotisiksi.

Henkilöliikennelupahakemus maksaa 105 euroa, sisältäen yhden jäljennöksen. Käsittelyaika vaihtelee, mutta Traficomin tavoiteaika käsittelyssä on 10 työpäivää. Lupapäätös liitteineen tulee postitse hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Kun lupa on myönnetty, vain luvan haltija saa harjoittaa liikennettä, eikä sitä saa luovuttaa tai siirtää toisen käyttöön. Päälupa tulee säilyttää yrityksen toimipaikassa ja jäljennös linja-autossa, joka on ajoneuvokohtainen.

Kenelle henkilöliikennelupa myönnetään?

Henkilöliikennelupa myönnetään joko luonnolliselle henkilölle, eli esimerkiksi kun kyseessä on toiminimiyrittäjä, tai oikeushenkilölle, eli esimerkiksi osakeyhtiölle.

Hakijan tulee olla täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen, hyvämaineinen sekä yrityksen toimipaikka tulee olla Suomessa. Lisäksi lupaa haettaessa tulee todistaa ammatillinen pätevyys sekä vakavaraisuus.

Mitä edellä mainitut tarkoittavat käytännössä?

  • Vakavaraisella tarkoitetaan sitä, että henkilö on maksukykyinen, eikä hänellä ole laiminlyöntejä lakisääteisiin velvollisuuksiin, kuten veroihin. Hakijan tulee myös osoittaa, että hänellä on pääomaa 9000 euroa yhtä linja-autoa kohti ja 5000 euroa jokaista seuraavaa linja-autoa kohti.
  • Hyvämaineisella tarkoitetaan sitä, ettei luonnollista henkilöä ole viimeisen kahden vuoden aikana tuomittu vakavista rikoksista. Oikeushenkilön kohdalla hyvämaineisuus tarkoittaa sitä, ettei sitä ole tuomittu viimeisen viiden vuoden aikana yhteisösakkoon.

Ammattipätevyys

Suomessa ei ole pakollista kuljettajayrityskoulutusta vaan ammattitaidon osoittamiseksi riittää ammattitaitotutkinnon hyväksytty suoritus.

Traficom järjestää tutkintotilaisuuksia Helsingissä sekä Oulussa. Koetilaisuus kestää yhden päivän ja sinne tulee ilmoittautua 14 vuorokautta ennen tilaisuutta Traficomin kautta.

Itseopiskelumateriaaleiksi Traficom suosittelee SKAL ry:n Kuljetusyrittäjäksi -kirjasarjaa ja JAMK:n Tavaraliikenneyrittäjä -oppimisympäristöä.

Tutkinnon hinta on 240 euroa todistusmaksu on 42 euroa.

Mitä liitteitä henkilöliikennelupahakemukseen tarvitaan?

  • Selvitys hakijan vakavaraisuudesta. HT- KHT JHT -tilintarkastajan antamalla todistuksella ja/tai pankkivakuudella.
  • Jäljennös ammatillisesta pätevyydestä
  • Valtakirja tarvittaessa

Mitä vaatimuksia laki asettaa kalustolle?

Henkilöliikenne luvalla saa harjoittaa henkilöiden kuljettamista vain linja-autolla. Linja-autolla tarkoitetaan ajoneuvoa, jossa on kuljettajan lisäksi vähintään 9 paikkaa matkustajille.

Linja-auton rekisteriin on merkittävä käyttötietoihin luvanvarainen käyttö. Lisäksi rekisteröintitodistukseen on myös merkittävä liikenneluvan haltija vähintään ajoneuvon haltijaksi.

Takaisin

Liity mukaan jo tänään

SUudet asiakkaat odottavat! Meillä on 176 avointa tarjouspyyntöä odottamassa tarjoustasi.

LIITY MUKAAN