Rekisteriseloste

Tämä tietosuojaseloste on myös henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Rideer Nordic Oy
Korkeavuorenkatu 2-4 lh. 4,
48100 Kotka
www.rideer.fi
Y-tunnus: 2435233-4

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anna Falck-Kainulainen
anna(a)rideer.fi

Rekisterin nimi

SynergyBus-palvelun asiakasrekisteri ja yhteystietorekisteri henkilöliikennetoimialan osalta.

Tietojen käyttö

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Palveluntarjoajan (SynergyBus) ja Palvelun käyttäjän (Asiakas) välinen asiakassuhteen ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen sekä mahdollisesti suoramarkkinointiin mikäli lainsäädäntö sen mahdollistaa tai Asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Tietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisista tietolähteistä, joko asiakkaalta itseltään tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:stä, joko suoraan tai evästeiden avustuksella seuraavissa tilanteissa:

  • Asiakas jättää yhteydenottopyynnön Palveluun.
  • Rekisterin ylläpitäjä luo Asiakkaalle Palveluun käyttäjäprofiilin
  • Asiakkaan päivittäessään käyttäjäprofiilinsa tietoja, heidän muutoin käyttäessään Palvelua.

Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys

Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Palveluun sisään kirjautuneella Asiakkaalla on mahdollisuus tarkastella tarjouksiaan sekä hänen rekisterissä olevia Asiakastietojaan. Muita käyttötietoja Asiakas ei voi tarkastella Palvelun kautta. Asiakastietoja Asiakkaan on mahdollista korjata joko kirjautumalla palveluun. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat asiakastiedot:

  • Nimi
  • Sähköposti
  • Puhelin
  • Asuinkaupunki tai –kunta
  • Yrityksen perustiedot
  • Jätetyt tarjoukset

Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Palveluntarjoaja ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tutkimus- tai markkinointitarkoituksiin mikäli Asiakas on antanut siihen etukäteisen suostumuksensa. Tietoja voidaan käyttää tilastointitarkoituksiin ja mm. hintatasoseurantaan, kuitenkin aina anonyymisti ja Asiakasta yksilöimättä. Tietoja luovutetaan myös poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää.

Tietojen poistaminen rekisteristä

Asiakas- ja Käyttötiedot ei poisteta rekisteristä asiakassuhteen päättymisen johdosta ilman Asiakkaan erillistä kirjallista pyyntöä. Asiakassuhde voi päättyä asiakkaan tai Palveluntarjoajan irtisanoessa tai purkaessa asiakassopimuksen käyttöehtojen mukaisesti tai kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti.

Edellä sanotusta huolimatta todetaan selvyyden vuoksi se, että tarjouksiin liittyviä tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää siinä määrin ja sen ajan kuin Palveluntarjoaja välttämättä katsoo näitä tietoja tarvitsevansa kirjanpito- ja muiden lakisääteisten velvoitteidensa täyttämisessä.

Evästeet (cookies)

Palvelun käytön seuraamiseksi ja mahdollistamiseksi Asiakkaan tietokoneen selaimelle saatetaan ajoittain asentaa ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä kerätään tässä selosteessa määriteltyjä tietoja tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Tämän lisäksi evästeitä hyödynnetään Palvelun kävijä- ja latausmäärien seurannassa sekä Palvelun käyttäjien selaintyyppien määrityksessä Palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Tässä tarkoituksessa evästeillä ei kerätä ja tallenneta henkilötietoja tai muita sellaisia tietoja, jotka voisi yhdistää yksittäiseen Asiakkaaseen.

Rekisterin suojaus (tietoturva)

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Rekisteriin käytöstä pidetään lokia, johon jää merkintä jokaisesta sisäänkirjautumisesta. Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisestä. Tällaisia henkilöitä ovat Palveluntarjoajan asiakaspalveluhenkilökunta sekä Palvelun tekniset ylläpitäjät.

19.5.2022