28.03.2019

Uuden linja-autoyrityksen ABC - mitä liikennöintiyrityksen perustamista miettiessä pitää huomioida

värikäs pylväsdiagrammi muistikirjassa

Kun olet päättänyt alkaa liikennöitsijäksi ja perustaa yrityksen, sinulla on luultavasti jo suurehko määrä asioita ja ideoita mielessäsi yrityksen toiminnan käynnistämisen sekä kehittämisen kannalta. Luultavasti myös into toteutukseen on kova. Tässä kohtaa kannattaa kuitenkin malttaa vielä hetki, laittaa suunnitelmat ja laskelmat selkeästi ylös ja hoitaa viralliset asiat kuntoon kerralla.

Liiketoimintasuunnitelman teko liikennöintiyrityksen perustana

Menestynyt linja-autoyritys vaatii taakseen suunnitelmallisuutta siinä missä mikä tahansa muu yritys. Tässä vaiheessa kannattaa jättää pois turha hätiköinti ja keskittyä rauhassa yrityksen toiminnan suunnitteluun, toiminnan kannattavuuden laskemiseen ja liikeidean hiomiseen. Kaikkea ei voi tietää eikä kaikkeen voi varautua etukäteen, mutta monta sudenkuoppaa voidaan välttää analyyttisella katsauksella markkinatilanteeseen ja omiin mahdollisuuksiin kilpailla alalla.

Liiketoimintasuunnitelman tarkoitus on jäsennellä edellä mainittuja asioita loogisessa järjestyksessä kirjallisesti. Pätevä liiketoimintasuunnitelma sisältää vähintään:

  • täsmällisen kuvauksen perustettavan linja-autoyrityksen liikeideasta
  • yrityksen myyntiin tulevien tuotteiden palvelukuvaukset
  • kuvaus asiakasryhmistä ja asiakashankinnasta (esim. tilausajo-asiakkaat / tilausajotilausten hankintaväylät)
  • laskelmat kannattavuudesta (mm. hinnoittelu ml. kate, kustannukset, myyntitavoitteet)

Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan myös rahoitushauissa sekä mm. valtion jakaman Starttirahan haussa.

Starttiraha liikennöitsijälle

Huolella tehty liiketoimintasuunnitelma on myös edellytys valtion myöntämälle Starttirahalle, jolla pyritään tukemaan taloudellisesti yrityksen käynnistysvaihetta. Uuden liikennöitsijän on mahdollista saada ensimmäisille toimintakuukausille (6-12kk) tukea 32,40 € / päivä, max 5 pv / vk) kattamaan taloudellisesti omaa työpanostaan tilanteessa, jossa yrityksen tulo ei vielä niin tee.

Starttiraha myönnetään henkilökohtaisena tukena ja se huomioidaan henkilökohtaisessa verotuksessa. Starttirahan hakemiseen löydätte ohjeet tästä: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html.

Yritysmuodon valinta linja-autoyritykselle

Kun ajatus toiminnan perusteista on hiottu, on aika päättää minkä yritysmuodon valitset toiminnallesi. Valinta kannattaa harkita tarkoin, sillä se vaikuttaa moneen käytännön asiaan, jotka voivat ajan saatossa muodostua esteeksi tai mahdollisuudeksi. Yritysmuoto vaikuttaa mm. hallinnon määrään, kirjanpidollisiin velvoitteisiin, perustamiskustannuksiin sekä otetun henkilökohtaisen riskin määrään.

Toiminimi pienimuotoiseen toimintaan

Mikäli yritystoiminta perustuu vahvasti omaan tekemiseen ja kustannukset ovat maltilliset, voi toiminimi olla oikea yritysmuoto sinulle. Toiminimi lyhennetään T:mi.

Avoin yhtiö

Avoimessa yhtiömuodossa on aina kaksi tai useampi yhtiömiestä, jotka vastaavat yrityksen veloista ja vastuista. Koska yrityksen velkoja voidaan hakea yksinomaan yhdeltä yhtiömieheltä, on luottamus tässä yritysmuodossa suuremmassa roolissa kuin muissa vaihtoehdoissa. Avoin yhtiömuoto sopii parhaiten yritystoimintaan, jossa yhtiökumppanit haluavat jakaa toiminnan vastuut. Avoin yhtiö lyhennetään Ay.

Kommandiittiyhtiö

Yritysmuoto, joka on kevyt hallinnoitava ja sopii pienehkölle toiminnalle. Kevyt perustaa ja mahdollistaa ulkopuolisen sijoittajan (äänetön yhtiömies). Vaatii toimintaan ainakin kaksi henkilöä, joista toinen on ns. vastuunalainen yhtiömies (vastaa yhtiön velkoihin koko omaisuudellaan) ja toinen äänetön yhtiömies (vastaa yhtiön velkoihin sijoituksensa edestä). Kommandiittiyhtiö lyhennetään Ky.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on monelta kannalta arvioituna selkein tapa harjoittaa yritystoimintaa. Osakeyhtiömuotoinen yritysmalli turvaa myös henkilökohtaisen omaisuuden, sillä taloudellinen vastuu rajaa pois henkilökohtaisen omaisuuden (pl. tilanteet, joissa yrityksen velkoja on taattu henkilökohtaisella omaisuudella). Mikäli yrityksen tulee tehdä isoja hankintoja (kalustehankinnat liikennöintiin yms.) voi osakeyhtiön perustaminen olla järkevää. Myös useamman omistajan tapauksessa osakeyhtiö on usein se järkevin tie. Osakeyhtiön hallinnointi on hieman työläämpää verrattuna muihin yhtiömuotoihin, mutta hyötyjen katsotaan usein olevan näitä lisätoimia ja -velvollisuuksia suuremmat. Osakeyhtiö lyhennetään Oy.

Mikä nimeksi yritykselle?

Uuden yrityksen nimeäminen on tärkeä prosessi sekä mielikuvan että yrityksen nimen suojatason puolesta. Mitä omaperäisempi nimi on, sitä parempaa suojaa se nauttii. Omaperäiset ja kekseliäät nimet muistetaan myös paremmin asiakkaiden toimesta. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) suosittelee, että nimi on erottuva, yksilöityvä ja että se noudattaa oikeinkirjoitussääntöjä. Nimeen saattaa tulla PRH:n toimesta rekisteröitymisvaiheessa muutospyyntöjä, joten logot ja painatukset kannattaa pantata siihen asti, että rekisteröinti on vahvistettu.

Liikkennöitiyrittäjän turva on omissa käsissä

Työntekijän selusta on Suomessa turvattu varsin kattavasti henkilöriskien varalta lakipykälillä. Yrittäjän tulee kuitenkin huolehtia omatoimisesti omasta turvaverkostaan. YEL-vakuutus toimii yrittäjän sosiaaliturvan pohjana ja sen kautta lasketaan yrittäjän työttömyyspäivärahat, äitiys- ja sairauspäivärahat sekä eläkkeet (ml. työkyvyttömyyseläke ja vanhuuseläke). YEL-vakuutuksen lisäksi yrittäjän tulee olla työttömyyskassan jäsen.

Riittävän ja realistisen YEL-vakuutuksen lisäksi yrittäjällä tulee olla myös kattava henkivakuutusturva. Lähtökohtaisena laskentaperustana vakuutuksen riittävälle tasolle katsotaan, että sen tulee kattaa kahden (vähintään yhden) vuoden tulot ja lisäksi yrityksen velat.

Rekisteröinti-ilmoitukset uudesta liikennöintiyrityksestä, kuten muistakin

Uuden yrityksen perustamisesta aiheutuu myös rekisteröintivelvollisuuksia. Uudesta yrityksestä on tehtävä kauppareksiteri-imoitus. Lisäksi uuden liikennöintiyrityksen tulee ilmoittautua arvolisäverovelvollisten rekisteriin ja palkkoja maksavan yrityksen työnantajarekisteriin. Kaikki edellä mainitut voidaan hoitaa YTJ.fi -sivuilla.

Lähteet: www.yrittajat.fi, www.te-palvelut.fi, www.uusyrityskeskus.fi

Takaisin

Liity mukaan jo tänään

SUudet asiakkaat odottavat! Meillä on 347 avointa tarjouspyyntöä odottamassa tarjoustasi.

LIITY MUKAAN