24.04.2019

Laki liikenteen palveluista - mitä se tarkoittaa?

kesäinen maantien yleisnoupeusrajoitus

Kokosimme henkilöliikenneluvan haltijaa - eli linja-autoyrittäjää koskevat asiat, joista selviää mm. varautumisvelvollisuus ja ketä se koskee.

Lupa

Henkilöiden ja tavaroiden kuljetus tiellä tulonhankkimiskeinona on luvanvaraista, eli toimintaan tarvitaan lupa. Henkilöiden kuljetuksessa lupa on henkilöliikennelupa, tavaroiden kuljetuksessa tavaralupa ja takseille on oma taksilupa. Lue lisää henkilöliikenneluvasta ja sen vaatimuksista tästä ja taksiluvasta tästä.

Liikenteessä käytettävä ajoneuvo

Henkilöliikenneluvalla saa kuljettaa matkustajia vain linja-autolla. Linja-autoksi lasketaan ajoneuvot, joissa on paikka vähintään 9 matkustajalle. Käytännössä näitä ovat pikkubussit sekä isot charter bussit. Nämä linja-autot on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin, jolloin ajoneuvon käyttötiedoksi tulee luvanvarainen käyttö.

Henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan varautumisvelvollisuus

Mikäli henkilöliikenneluvan haltijalla on yli 15 linja-autoa, hänen on laadittava valmiussuunnitelma. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen on voitava suunnitelman avulla jatkaa toimintaansa mahdollisimman normaalisti häiriö- tai poikkeustilassa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi suuronnettomuudet.

Kansainvälisen tiekuljetuksen määritelmät

Kansainvälisen liikenteen kuljetusluvalla saa harjoittaa linja-autolla matkustajaliikennettä Suomen ja toisen valtion välillä. Lupaa haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Hakemuksiin ja hinnastoon pääset tästä.

Tutustumme seuraavassa artikkelissa tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöön ja yrittäjäkuljettajan työaikaan. Tutummin nämä ovat ajo- ja lepoaika- sekä ajopiirturiasetukset. Miten niitä noudatetaan ja mitkä ovat työnantajan ja työntekijän velvollisuudet?

Lähteet:
Laki liikenteen palveluista. Finlex. 2017. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170320#O2L4
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. 2019. Saatavissa: https://www.traficom.fi

Takaisin

Liity mukaan jo tänään

SUudet asiakkaat odottavat! Meillä on 175 avointa tarjouspyyntöä odottamassa tarjoustasi.

LIITY MUKAAN